Image by STNGR Industries

Poradnik

Jak uzyskać pozwolenie na broń palną

Aby uzyskać pozwolenie na broń palną należy spełnić wszystkie wymagane ustawowo warunki, uzyskać orzeczenie lekarskie i psychologiczne oraz pozytywnie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Ktoś może zapytać „ale od czego mam zacząć?”. Na początek należy określić do jakich celów jest nam potrzebne pozwolenie na broń, gdyż od tego zależy dalsze postępowanie. Poniżej znajdują się linki do poradników opisujących procedurę wyrobienia pozwolenia, koszty jego uzyskania i inne przydatne informacje.

 

Pozwolenie na broń do celów łowieckich

Dla wszystkich, którzy pragną zostać myśliwymi przygotowaliśmy krótki poradnik wyjaśniający jak wygląda procedura uzyskania pozwolenia na broń palną do celów łowieckich.


1. Warunki ustawowe

Każdy obywatel, chcący uzyskać pozwolenie na broń palną do celów łowieckich musi spełniać warunki wymagane przez Ustawę o broni amunicji:

ukończone 21 lat lub 18 lat - na wniosek PZŁ,

zdrowy psychicznie – tu wymagane są badania psychologiczne, orzekające naszą kondycje psychiczną,

nieuzależniony od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,

posiadający stały adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej,

niekarany, nie ciążą na nim żadne wyroki za przestępstwa umyślne i nieumyślne.

2. Jak zostać myśliwym?

W pierwszej kolejności, jeżeli z myślistwem nie mamy jeszcze nic wspólnego, musimy udać się do najbliższego koła łowieckiego lub zarządu okręgowego PZŁ i złożyć tam podanie o przyjęcie na staż.

Staż – obejmuje 12 miesięcy, podczas których kandydat uczy się wszystkiego co jest myśliwemu niezbędne.

Po pozytywnym ukończeniu stażu zarząd koła wydaje zaświadczenie o ukończeniu stażu, teraz mamy możliwość przystąpienia do kursu dla nowo wstępujących.

Podczas kursu, kandydat zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny łowiectwa. Musi uczestniczyć w min. 76-u godzinach wykładów i dwóch treningach strzeleckich. Kurs zakończony jest egzaminem.

Egzamin - Warunki przeprowadzania egzaminu reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 28 grudnia 2009 r. Składa się on z 3 części:

I Egzamin pisemny – 100 pytań testowych z prawa łowieckiego.

II Egzamin ustny – 3 zestawy pytań z tematyki ściśle związanej z łowiectwem.

III Egzamin praktyczny – sprawdzian umiejętności strzeleckich kandydata.

Po pozytywnym wyniku egzaminu, kandydat jest przyjmowany na członka Polskiego Związku Łowieckiego.

Teraz możemy zacząć ubiegać się w WPA o pozwolenie na broń palną do celów łowieckich.


3. Badania lekarskie

Aby uzyskać zaświadczenie o przebytych badaniach należy udać się do lekarzy, którzy są uprawnieni do wykonywania badań lekarskich i psychologicznych osobom ubiegającym się lub posiadającym powolnie na broń palną.

Podczas badania lekarskiego sprawdzana jest ogólna kondycja zdrowotna ubiegającego się o pozwolenie (konsultacja okulistyczna, badanie poziomu cukru we krwi, EKG dla osób powyżej 40 lat, badania układu nerwowego).

UWAGA! Orzeczenie lekarskie stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Badanie psychologiczne polega na rozwiązaniu psychotestów mających określić poziom rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby ubiegającej się o pozwolenie.

UWAGA! Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

 

Pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich

Według polskiego prawa aby kolekcjonować broń palną konieczne jest posiadanie pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich. Przygotowaliśmy dla Was krótki informator jak wygląda cały proces ubiegania się o takie pozwolenie.


1. Warunki ustawowe

Każdy obywatel, chcący uzyskać pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich musi spełniać warunki wymagane przez Ustawę o broni amunicji:

ukończone 21 lat,

zdrowy psychicznie – tu wymagane są badania psychologiczne, orzekające naszą kondycję psychiczną,

nieuzależniony od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,

posiadający stały adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej,

niekarany, nie ciążą na nim żadne wyroki za przestępstwa umyślne i nieumyślne,

2. Jak zostać kolekcjonerem broni palnej?

Aby stać się kolekcjonerem broni palnej wystarczy wstąpić do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim i stać się jego pełnoprawnym członkiem. Osoby uprawnione do działania w imieniu stowarzyszenia wydaja nam zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia. Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich, który składamy w WPA.


3. Badania lekarskie.

Aby uzyskać zaświadczenie o przebytych badaniach należy udać się do lekarzy, którzy są uprawnieni do wykonywania badań lekarskich i psychologicznych osobom ubiegającym się lub posiadającym powolnie na broń palną. Podczas badania lekarskiego sprawdzana jest ogólna kondycja zdrowotna ubiegającego się o pozwolenie (konsultacja okulistyczna, badanie poziomu cukru we krwi, EKG dla osób powyżej 40 lat, badania układu nerwowego).

UWAGA! Orzeczenie lekarskie stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Badanie psychologiczne polega na rozwiązaniu psychotestów mających określić poziom rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby ubiegającej się o pozwolenie.

UWAGA! Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

 

Pozwolenie na broń palną do celów sportowych

Z poniższego poradnika dowiecie się jak wygląda w Polsce proces ubiegania się o pozwolenie na broń palną do celów sportowych.


1. Warunki ustawowe

Każdy obywatel, chcący uzyskać pozwolenie na broń palną do celów sportowych musi spełniać warunki wymagane przez Ustawę o broni amunicji:

ukończone 21 lub 18 lat - na wniosek szkoły, organizacji sportowej,

zdrowy psychicznie – tu wymagane są badania psychologiczne, orzekające naszą kondycję psychiczną,

nieuzależniony od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,

posiadający stały adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej,

niekarany, nie ciążą na nim żadne wyroki za przestępstwa umyślne i nieumyślne.


2. Jak zostać strzelcem sportowym?

W pierwszej kolejności należy zapisać się do klubu strzeleckiego, po opłaceniu składki stajemy się pełnoprawnym członkiem klubu. Tam uczymy się strzelać i zdobywamy niezbędną wiedzę dotyczącą broni palnej itp. Przechodzimy również kurs na patent strzelecki.

Następnym krokiem jest zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego o nadanie Patentu Strzeleckiego w PZSS.

Po uzyskaniu patentu możemy ubiegać się o wydanie licencji PZSS. Uprawnia ona do współzawodnictwa w sporcie strzeleckim w określonych dyscyplinach. Licencja wydawana jest na rok kalendarzowy (od stycznia do grudnia) i trzeba o nią zabiegać co roku. Aby utrzymać licencję trzeba również brać udział w zawodach strzeleckich (min. 6 startów). Nie ma sensu zabiegać o wydanie licencji z końcem roku, gdyż możemy nie wyrobić limitu wymaganych zawodów i licencję utracimy.

Teraz możemy wystąpić do klubu o wydanie zaświadczenia o członkostwie w klubie strzeleckim, jest to niezbędny załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na broń palną do celów sportowych.


3. Badania lekarskie

Przed przystąpieniem do egzaminu na patent strzelecki PZSS konieczne jest orzeczenie wydane przez lekarza medycyny sportowej.

Następne badania lekarskie robimy przed złożeniem wniosku w WPA. Aby uzyskać zaświadczenie o przebytych badaniach należy udać się do lekarzy, którzy są uprawnieni do wykonywania badań lekarskich i psychologicznych osobom ubiegającym się lub

posiadającym powolnie na broń palną.

Podczas badania lekarskiego sprawdzana jest ogólna kondycja zdrowotna ubiegającego się o pozwolenie (konsultacja okulistyczna, badanie poziomu cukru we krwi, EKG dla osób powyżej 40 lat, badania układu nerwowego).

UWAGA! Orzeczenie lekarskie stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Badanie psychologiczne polega na rozwiązaniu psychotestów mających określić poziom rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby ubiegającej się o pozwolenie.

UWAGA! Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

 

Pozwolenie na broń do ochrony osobistej

Uzyskanie pozwolenie na posiadanie broni palnej do ochrony osobistej jest procedurą, w której musimy udowodnić, że jesteśmy w sytuacji gdzie zachodzi stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia. Przygotowaliśmy dla Was poradnik, w którym krok po kroku przedstawione zostały wszystkie etapy postępowania.

1. Warunki ustawowe

Każdy obywatel, chcący uzyskać pozwolenie na broń palną do ochrony osobistej musi spełniać warunki wymagane przez Ustawę o broni amunicji:

ukończone 21 lat,

zdrowy psychicznie – tu wymagane są badania psychologiczne, orzekające naszą kondycje psychiczną,

nieuzależniony od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,

posiadający stały adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej,

niekarany, nie ciążą na nim żadne wyroki za przestępstwa umyślne i nieumyślne.


2. Badania lekarskie

Aby uzyskać zaświadczenie o przebytych badaniach należy udać się do lekarzy, którzy są uprawnieni do wykonywania badań lekarskich i psychologicznych osobom ubiegającym się lub posiadającym powolnie na broń palną.

Podczas badania lekarskiego sprawdzana jest ogólna kondycja zdrowotna ubiegającego się o pozwolenie (konsultacja okulistyczna, badanie poziomu cukru we krwi, EKG dla osób powyżej 40 lat, badania układu nerwowego).

UWAGA! Orzeczenie lekarskie stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Badanie psychologiczne polega na rozwiązaniu psychotestów mających określić poziom rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby ubiegającej się o pozwolenie.

UWAGA! Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez

okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.


3. Wizyta w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji

Tutaj składamy:

wniosek o uzyskani pozwolenia na broń palną do ochrony osobistej,

2 fotografie (format 3cm x 4cm),

kopię dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu),

zaświadczenie lekarskie,

zaświadczenie psychologiczne,

oraz dokonujemy opłat:

za decyzję - 242 zł,

za promesę (zaświadczenie na zakup broni) 17 zł – sztuka.

 

Pozwolenie na broń palną do celów rekonstrukcji historycznej

Poniżej przygotowaliśmy, krótki informator objaśniający procedurę ubiegania się o pozwolenie na broń palną do celów rekonstrukcji historycznej.


1. Warunki ustawowe

Każdy obywatel, chcący uzyskać pozwolenie na broń palną do celów rekonstrukcji historycznej musi spełniać warunki wymagane przez Ustawę o broni amunicji:


ukończone 21 lat,

zdrowy psychicznie – tu wymagane są badania psychologiczne, orzekające naszą kondycję psychiczną,

nieuzależniony od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,

posiadający stały adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej,

niekarany, nie ciążą na nim żadne wyroki za przestępstwa umyślne i nieumyślne.

2. Jak zostać posiadaczem pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznej.

Aby mieć możliwość ubiegania się o pozwolenie na broń palną do celów rekonstrukcji historycznej należy w pierwszej kolejności wstąpić do stowarzyszenia o charakterze rekonstrukcyjnym. Osoby uprawnione do działania w imieniu stowarzyszenia wydaja nam zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia. Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich, który składamy w WPA.

3. Badania lekarskie

Aby uzyskać zaświadczenie o przebytych badaniach należy udać się do lekarzy, którzy są uprawnieni do wykonywania badań lekarskich i psychologicznych osobom ubiegającym się lub posiadającym powolnie na broń palną. Podczas badania lekarskiego sprawdzana jest ogólna kondycja zdrowotna ubiegającego się o pozwolenie (konsultacja okulistyczna, badanie poziomu cukru we krwi, EKG dla osób powyżej 40 lat, badania układu nerwowego).

UWAGA! Orzeczenie lekarskie stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres trzech miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Badanie psychologiczne polega na rozwiązaniu psychotestów mających określić poziom rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby ubiegającej się o pozwolenie.

UWAGA! Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

4. Wizyta w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji

Tutaj składamy:

wniosek o uzyskani pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich,

2 fotografie (format 3cm x 4cm),

kopię dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu),

zaświadczenie lekarskie,

zaświadczenie psychologiczne,

zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej stowarzyszenia rekonstrukcji historycznej,

oraz dokonujemy opłat:

za decyzję - 242 zł,

za promesę (zaświadczenie na zakup broni) 17 zł – sztuka.

5. Egzamin teoretyczny i praktyczny

Następnym etapem jest egzamin teoretyczny i praktyczny w WPA. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu zawierającego pytania z zakresu znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, przepisów wydanych na jej podstawie oraz znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Aby zdać egzamin teoretyczny należy odpowiedzieć bezbłędnie na wszystkie pytania.

Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego warunkuje przystąpienie do egzaminu praktycznego. Egzamin praktyczny odbywa się na strzelnicy i obejmuje: sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy jak i sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności, przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego przy użyciu danej broni.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu praktycznego można przystąpić do egzaminu poprawkowego wnosząc opłatę za egzamin stanowiącą 50% ceny egzaminu. Dopuszczalna jest jedna poprawka. Po negatywnym wyniku egzaminu poprawkowego otrzymujemy od organu decyzję odmowną. Po jej uprawomocnieniu możemy jeszcze raz złożyć wniosek i dokumenty do organu w celu ubiegania się o pozwolenie na broń palną.

6. Decyzja

Po wydaniu pozytywnej decyzji możemy dokonać zakupu broni. Po zakupie broni, mamyobowiązek zarejestrowania jej w WPA do 5 dni od daty nabycia.

7. Czas trwania całej procedury

Zdobycie pozwolenie na broń palną do celów rekonstrukcji historycznych nie jest wyzwaniem bardzo czasochłonnym. Wstąpić do stowarzyszenia możemy od zaraz, zależy to gównie od chęci zainteresowanego oraz zarządu stowarzyszenia. Następnie również do nas należy oszacowanie czasu w jakim zdobędziemy odpowiednie umiejętności strzeleckie. Od złożenia wniosku w WPA do wydania decyzji zwykle upływa jeden do dwóch miesięcy. Tak więc po kilku miesiącach możemy stać się posiadaczami pozwolenia na broń palną do celów rekonstrukcji historycznych.

8. Realne koszty uzyskania pozwolenia na broń palną do celów rekonstrukcji historycznych

Budując kosztorys przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę wszystkie koszty jakie poniesiemy np.:

wpisowe i składka w stowarzyszeniu,

szkolenie strzeleckie,

amunicja,

koszty dojazdów do stowarzyszenia i na szkolenia,

wniosek o pozwolenie na broń – 242 zł,

promesa – 17 zł/sztuka,

koszt egzaminu w WPA – 600 zł,

badania lekarskie – od 350 do 600 zł,

sejf,

broń,

wyposażenie i akcesoria.

9. Podsumowanie

Działalność w stowarzyszeniu zajmującym się rekonstruowaniem wydarzeń historycznych to wspaniałe hobby dla tych, którzy kochają historię i militaria. Uzyskanie pozwolenia na broń palną do celów rekonstrukcji nie jest procedurą trudną do przejścia. Pamiętajmy jednak, że do celów rekonstrukcji historycznych możemy posługiwać się bronią na amunicję hukową i ślepą. Wg Ustawy o Broni i Amunicji, pozwolenie na broń palną wydane do celów rekonstrukcji historycznej uprawnia do posiadania „broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej”. Z taką bronią, specjalnie przerobioną na amunicję ślepą możemy spokojnie poruszać się i uczestniczyć w inscenizacjach bitew, gdyż jest to broń niezdolna do rażenia obiektów na odległość i może być używana poza strzelnicami.

 

Informacje, które dla Państwa przygotowaliśmy mają za zadanie rzucić jaśniejsze światło na zagadnienie uzyskania pozwolenia na broń palną w Polsce. W zależności od województwa Zarządy Okręgów Łowieckich oraz Wydział Postępowań Administracyjnych KWP mogą mieć dodatkowe wymogi, o których muszą informować zainteresowanych.

 

Przykładowe opłaty skarbowe - pozwolenie na broń

Pozwolenie na broń udzielane osobie fizycznej - 242 zł

Pozwolenie na broń udzielane osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - 1193 zł

Zmiana wydanego pozwolenia w zakresie liczby egzemplarzy broni, rodzaju broni lub celu do jakiego zostało wydane pozwolenie - brak opłaty

Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni - 17 zł

Wydanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni dla pracowników SUFO posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego lub drugiego stopnia - 17 zł

Wydanie rejestracyjnej broni pneumatycznej lub karty rejestracyjnej broni pozbawionej na stałe cech użytkowych - 82 zł

Wydanie Europejskiej Karty Broni Palnej - 105 zł

Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - dotyczy kopii decyzji o przyznaniu pozwolenia na broń - 24 zł

Wydanie legitymacji posiadacza broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni lub karty rejestracyjnej broni (tylko w przypadku jej zniszczenia lub utraty) - 17 zł

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe od każdej pełnej lub zaczętej stronnicy - 5 zł

Opłaty nie uiszcza się od pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu - 17 zł

Decyzja inna (np. rezygnacja z pozwolenia) - 10 zł

Przykładowe opłaty - egzamin

Przykładowe stawki odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach:

ochrony osobistej - 500 zł

sportowych - 800 zł

kolekcjonerskich - 1150 zł

pamiątkowych - 550 zł

szkoleniowych - 1000 zł

innych (m.in. dopuszczenie do pracy z bronią) - 600 zł

Stawka odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego wynosi 100 zł.

Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za egzamin.

Polski Związek Łowiecki

https://www.pzlow.pl/

WPA

Białystok (podlaskie)

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

ul. Bema 4

15-369 Białystok

Strona www: http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/informacj/pozwolenie-na-bron-kwal

Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz

Strona www: http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl/KWB/pozwolenia-na-bron

Gdańsk (pomorskie)

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku

ul. Harfowa 60 (Złota Karczma)

80-298 Gdańsk

Strona www: http://bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl/KPG/pozwolenia-na-bron

Gorzów Wielkopolski (lubuskie)

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kwiatowa 10

66-400 Gorzów Wlkp

Strona www: http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/pozwolenia-i-ochrona/3535,Wydzial-Postepowan-Administracyjnych-KWP-Gorzowie-Wlkp-ul-Kwiatowa-10.html

Katowice (śląskie)

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

Strona www: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/pozwolenia-i-listy-kwal/268,Pozwolenia-na-bron.html

Kraków (małopolskie)

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

os. Zgody 10

31-950 Kraków

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/kontakt/pozwolenia-na-bro/310,Pozwolenia-na-bron-i-licencje.html

Lublin (lubelskie)

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

ul. Narutowicza 73

20-019 Lublin

Strona www: http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/KWL/pozwolenia-na-bron-dopu

Łódź (łódzkie)

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

ul. Lutomierska 108/112

91-048 Łódź

Strona www: http://www.lodzka.policja.gov.pl/el7/kontakt/916,Kontakt.html

Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 3, blok 4

10-049 Olsztyn

Strona www: http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/o-nas/struktura/wydzial-postepowan-adm/pozwolenia-na-bron-1/89,Pozwolenia-na-bron.html

Opole (opolskie)

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

ul. Korfantego 2

45-077 Opole

Strona www: http://www.opolska.policja.gov.pl/op/pozwolenia-i-licencje

Poznań (wielkopolskie)

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Kochanowskiego 2A

60-844 Poznań

Strona www: http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/wydzial-postepowan-adm/bron

Rzeszów (podkarpackie)

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Zaczernie 124

36-062 Zaczernie

https://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/pozwolenia-i-licencje/wydzial-postepowan-admi/45206,Wydzial-Postepowan-Administracyjnych.htmlSzczecin (zachodniopomorskie)

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

ul. Małopolska 47

70-515 Szczecin

Strona www: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/wydzial-postepowan-admiWarszawa (mazowieckie)

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

Strona www: http://wpa.policja.waw.pl/Wrocław (dolnośląskie)

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

ul. Podwale 31-33

50-040 Wrocław

Strona www: https://dolnoslaska.policja.gov.pl/wr1/kontakt/postepowania-administra/20102,Postepowania-administracyjne-dane-teleadresowe.html